Close

O FILME

Keď sa jeho rodina ocitne uprostred bojového poľa, malý nepočujúci chlapec Samuel sa vydáva na duchovnú cestu aby ju ochránil pred dvomi znepriatelenými veľmocami pomocou svojej viery v nadprirodzeno…

TVORCOVIA FILMU

Umelecká symbióza mladého režiséra a skúsených oceňovaných tvorcov je prísľubom kvalitného umeleckého diela.

Dominik György - Režisér

DOMINIK GYÖRGY

Režisér a scenárista

Mgr. Lívia Filusová - Producentka

Lívia Filusová

Producentka

Doc. Ivo Trajkov - Dramaturg

IVO TRAJKOV

Dramaturg

Prof. Vladimír Smutný - Kameraman

Vladimír Smutný

Kameraman

Jack Bochow, MA - Hudobný skladateľ

Jack Bochow

Hudobný skladateľ

„Dom uprostred dôverne poznám už od malička, preto som sa jeho príbeh rozhodol zdeliť svetu.“„Našou ambíciou je osloviť mladšie generácie, ktoré budú mať príležitosť vidieť historické udalosti spôsobom, ktorým sa v škole neučia.“

DOMINIK GYÖRGY

REALIZÁCIA PROJEKTU

Vývoj

V roku 2019 sa začala práca na scenári projektu , v súčasnosti je dokončená finálna dvanásta verzia. Počas vývoja sme sa zúčastnili na viacerých prezentačných a pracovných filmových fórach – Midpoint Intensive SK, Slovak Pop Up Residency, Industry Days Bratislava ( IFF Febiofest ). Scenár vznikol v spolupráci s Historickým ústavom SAV.

Pre-produkcia

Koniec roku 2022 sa niesol v znamení ukončenia kreatívnej scenáristickej práce , nakrútenia teasra a uzavretia castingu hlavných postáv filmu, hľadania lokácií. Súčasťou tejto fázy je financovanie projektu, rokovanie s koprodukčnými partnermi , vysielateľmi, distribútormi, world sales ako i potenciálnymi partnermi a sponzormi.

Produkcia

Nakrúcanie filmu je rozdelené na zimnú a jarnú etapu v lokáciách na Slovensku. Zimná etapa je naplánovaná v mesiacoch Január – Február 2024 a jarná etapa na Apríl – Máj 2024. Zimné exteriérové motívy sa budú nakrúcať na južnom Slovensku, jarná etapa bude prebiehať v ateliéri v Bratislave. Plánovaný počet filmovacích dní je 40.

Distribúcia a premiéra

Premiéru filmu plánujeme v prvej polovici roku 2025 na jednom z prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Distribučná a festivalová stratégia bude akcentovať potrebu získať do kín predovšetkým mladého diváka avšak zároveň s predpokladom vysokej diváckej návštevnosti všetkých vekových kategórií.

„Príbeh vstupuje do útrob ľudskej individuality, ktorá je zasiahnutá hraničnou situáciou a odhaľuje najskrytejšie stránky jej rozhodovania a konania.“„Príbeh filmu vnímam ako konfrontáciu dobra a zla, ktoré zákonite sprevádzajú ľudstvo naprieč celými jeho dejinami.“

LÍVIA FILUSOVÁ

KONTAKT

Mgr. Lívia Filusová

FURIA FILM s. r. o.

+421 905 568 099

livia_filusova@yahoo.com


Ferienčíkova 1
811 08 Bratislava
Slovensko
www.furiafilm.sk

partneri-filmu